AMSTERDAM - Bij bijna driekwart van de betonmortelcentrales en betonfabrieken wordt onveilig gewerkt. Dat blijkt uit controles van de Arbeidsinspectie bij 252 bedrijven. Een inhaalslag bij veel ondernemingen voor de veiligheid is hard nodig, vindt FNV Bondgenoten.

FNV Bondgenoten is niet verbaasd, maar wel ernstig verontrust over het aantal overtredingen van de arboregels die de Arbeidinspectie in de betonproductenindustrie heeft vastgesteld.

“Als vakbond juichen we het toe dat de Arbeidsinspectie de komende jaren voortgaat met een streng handhavingsbeleid van arbo- en veiligheidsregels in de betonproductenindustrie", aldus Piet Janssen, bestuurder FNV Bondgenoten.

Extra inspanningen

"Binnenkort gaan wij met de arbeidsinspectie in overleg over extra inspanningen om de veiligheid voor werknemers in de betonproductenindustrie te verbeteren. Belangrijk is dat de werknemers om onveiligheid tegen te gaan zelf ook aangeven wat er beter kan. Wij willen de werknemers daarbij natuurlijk ondersteunen.”

Daarbij is het wel noodzakelijk dat de regering meer middelen ter beschikking stelt om het aantal inspecteurs bij de arbeidsinspectie te verhogen, zegt de vakbond.

Geen garantie

FNV Bondgenoten heeft met de werkgeversorganisatie BFBN een Arbo-catalogus afgesproken. Janssen: “Maar dit is geen garantie voor veilig werken. Het ontbreekt nog aan het toepassen van de veiligheidsregels in de praktijk door ondernemingen. Een dwingend opleggen van veiligheidsregels wil de werkgeversorganisatie BFBN sinds jaar en dag niet in de cao afspreken.”

De vakbond is van mening dat het bij veel ondernemingen nog ontbreekt aan het besef dat veilig werken ook onderdeel is van duurzaam werken. Janssen: “Het gaat de sector economisch niet voor de wind, maar dit mag natuurlijk nooit ten koste gaan van de veiligheid van werknemers.”