AMSTERDAM - Italianen en Engelsen blijken het meest op het werk te discrimineren. In Italië voelt maar liefst 1 op de 7 medewerkers zich gediscrimineerd op geslacht. Dat blijkt uit een Europees onderzoek van Effectory onder ruim 2800 medewerkers uit acht Europese landen.

Van de Engelse medewerkers geeft 1 op de 10 aan zich weleens gediscrimineerd te voelen op basis van huidskleur, geloof of achtergrond. Bij 8 procent van de Duitsers is dit het geval, bij Fransen 7 procent en bij Belgen 5 procent.

In Nederland komt discriminatie weinig voor: slechts 2,4 procent van de medewerkers voelt zich weleens gediscrimineerd op huidskleur, geloof of achtergrond en 2,7 procent voelt zich gediscrimineerd op geslacht. Dit zijn de laagste percentages in Europa.

''We zien dat Nederland het goed doet in vergelijking met de rest van Europa. Wordt er in Nederland harmonieuzer samengewerkt of voelen medewerkers zich hier minder snel gediscrimineerd? Een waterdichte verklaring voor de gevonden verschillen is er niet, maar het lijkt erop dat de multiculturele samenleving op de Nederlandse werkvloer succesvol is”, aldus Guido Heezen, directeur van Effectory.