AMSTERDAM - Veel werkgevers weten niet wat er speelt op het gebied van mantelzorg en vinden het dan ook veelal een zaak van de werknemer. Daarnaast blijkt dat de werkgever het aantal mantelzorgende werknemers ernstig onderschat.

Hierdoor zijn ondernemers in Nederland niet voorbereid op sterke toename van (grijs) verzuim als gevolg van mantelzorgtaken. Dit blijkt uit ArbeidsvoorwaardenSurvey 2010 van Mercer en Centraal Beheer Achmea waarvoor ongeveer 1200 werkgevers zijn ondervraagd.

Een op de acht werknemers in Nederland is mantelzorger en 20 tot 30 procent hiervan voelt zich overbelast. Toch meent 33 procent van de werkgevers dat de mantelzorgtaken van hun werknemer een volledige privé-aangelegenheid is.

Geen aandacht

Ruim 40 procent vindt daarbij dat mantelzorg geen specifieke aandacht binnen de onderneming nodig heeft omdat de (wettelijke) verlofmogelijkheden toereikend zijn, terwijl bijna 30 procent van mening is dat de flexibiliteit in arbeidsvoorwaarden volstaat.

Meer dan 80 procent van de bedrijven heeft in de arbeidsvoorwaardelijke sfeer niets (extra’s) geregeld voor mantelzorgers. Slechts enkele procenten is dit van plan.

Verder van huis

Peter Conneman, European Partner bij Mercer Nederland: "Werkgevers blijken zich nog weinig te hebben aangetrokken van de oproep die SER-voorzitter Rinnooy Kan heeft gedaan. Hij spoorde werkgevers aan mantelzorgers in de werksfeer adequaat te ondersteunen. Als werkgevers deze oproep aan hun laars lappen, zal het (grijs) verzuim en ziekteverzuim onder mantelzorgende werknemers sterk toenemen. Dan is zowel de werkgever als de werknemer nog verder van huis."

Omvang

Maar liefst 46 procent van de bedrijven weet niet hoeveel van hun werknemers mantelzorgtaken hebben. Ruim 43 procent denkt dat het aantal mantelzorgende werknemers minder dan 2 procent is. In werkelijkheid is dit een op de acht, een verschil van ruim 10 procent.

Opvallend is dat naar mate de omvang van de bedrijven toeneemt, de onwetendheid over het aantal mantelzorgende werknemers ook stijgt; bij bedrijven met meer dan 500 werknemers ligt dit op 75 procent.

Soepel

Werkgevers gaan redelijk soepel om met tijdelijk verzuim tijdens werktijd als gevolg van mantelzorgtaken. Het regelen van bepaalde zaken tijdens kantoortijd zoals bijvoorbeeld indicatiestelling of subsidieaanvraag, wordt nog soepeler behandeld.

Een ziekmelding (verborgen verzuim) om zorgtaken te kunnen uitvoeren wordt het strengst behandeld. Het is opvallend dat in de gezondheidszorg iets strenger dan gemiddeld wordt opgetreden. Over het algemeen kan worden gesteld dat werkgevers meestal wel een luisterend oor hebben en bereid zijn in te spelen op individuele situaties.