DEN HAAG - Het niveau van een beroep heeft invloed op hoe gezond mensen zich voelen. Mensen met een beroep van lager niveau, zoals winkelbediende, glazenwasser of vrachtwagenchauffeur, voelen zich ongezonder dan mensen met een beroep op hoger niveau.

Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag presenteerde.

Bijna een op de vijf mensen met een beroep op elementair of lager niveau ervaart de eigen gezondheid als minder goed, aldus het CBS. Voor mensen met een beroep van hoger of wetenschappelijk niveau, zoals docenten, bedrijfsleiders en artsen, geldt dit voor een op de tien.

Werklozen

Mensen zonder vaste baan voelen zich nog ongezonder. Onder werklozen is het aandeel dat zich ongezond voelt twee keer zo hoog als onder werkenden.

Arbeidsongeschiktheid gaat in ruim driekwart van de gevallen gepaard met een als minder dan goed ervaren gezondheid. Dit hoge aandeel is niet verrassend, want de slechtere gezondheid zal veelal de oorzaak zijn van de arbeidsongeschiktheid, aldus het CBS. Alleen jongere arbeidsongeschikten ervaren hun gezondheid nog relatief vaak als goed of zeer goed.