NIJMEGEN - Adders hebben in toenemende mate last van natuurfotografen. In de jacht op een mooie natuurfoto verstoren zij addervindplaatsen.

In sommige gevallen zijn de vrij zeldzame gifslangen al definitief van een vaste plek vertrokken volgens terreinbeheerders. Dat maakte de reptielen- en amfibieënorganisatie Ravon donderdag bekend.

Uit de meeste recente meetgegevens van Ravon blijkt dat adders, ringslangen en gladde slangen, de drie inheemse slangensoorten in Nederland, weer minder zijn waargenomen.

Vooral de adder doet het minder goed. Alleen in het Friese laagveengebied gaat het prima met de enige Nederlandse gifslang. Daar is de populatie onmiskenbaar aan het groeien, aldus Ravon.

Peel

De gladde slang is in het afgelopen jaar op veel meer plekken gezien dan daarvoor, maar in totaal was het aantal getelde gladde slangen aan de lage kant. Gladde slangen doen het goed op de Veluwe en in de Brabantse Peel. Ook in het Bargerveen in Drenthe voelen ze zich thuis.

De ringslang, nog het meest algemeen in Nederland en veelvoorkomend in de Noordoostpolder, profiteert van ruigtes en broeihopen die overal in Nederland speciaal voor reptielen worden aangelegd.

In de Oostelijke Mijnstreek in Zuid-Limburg is daardoor zo'n aantrekkelijk gebied ontstaan, dat Duitse ringslangpopulaties de grens overtrekken naar Nederland, volgens Ravon.