DEN HAAG - De milieulasten van bedrijven zijn vorig jaar voor het eerst weer toegenomen.

 Bedrijven investeerden de laatste jaren flink in de verbetering van de kwaliteit van lucht, water en bodem. Ondanks hoge milieusubsidies zijn de milieulasten daardoor met 2 procent gestegen. Dit blijkt uit woensdag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In 2009 hebben Nederlandse bedrijven 580 miljoen euro geïnvesteerd in de bescherming van het milieu. De energiesector was met 335 miljoen euro de grootste investeerder. De sector geldt tevens als grootste vervuiler.

Investeerders

Andere grotere 'milieu-investeerders' waren de chemische industrie (75 miljoen euro), de metaalindustrie (45 miljoen euro) en de voedingsmiddelenindustrie (40 miljoen euro).

De milieulasten van Nederlandse bedrijven bedroegen vorig jaar 1,7 miljard euro. Het betreft hier de kosten van investeringen en betaalde milieuheffingen verminderd met de ontvangen subsidies. In 2002 waren deze met 2,1 miljard euro het hoogst. Tussen 2002 en 2008 zijn de milieulasten elk jaar afgenomen. In 2009 is er voor het eerst weer een stijging te zien.

Voorzieningen

De laatste vier jaar (tussen 2006 en 2009) gaven bedrijven ruim 2,3 miljard euro uit aan milieuvoorzieningen. Dat is ruim 60 procent meer dan in de vier jaar ervoor. In de periode 2002-2005 werd 1,4 miljard euro in het milieu geïnvesteerd.

Een groot deel van de investeringen is gebruikt voor de winning van alternatieve energie. Bijna een derde (690 miljoen euro) ging naar de ontwikkeling van windmolens. Deze investeringen zijn van groot belang bij de bestrijding van luchtverontreiniging.

Waterkwaliteit

Voor een betere waterkwaliteit is 270 miljoen euro uitgegeven. Investeringen ter bestrijding van verontreiniging door afval bedroegen 75 miljoen euro. Ten slotte ging de laatste vier jaar 132 miljoen euro naar de bestrijding van bodemverontreiniging en 61 miljoen naar het beperken van geluidshinder.