AMSTERDAM - Steeds meer vrouwen zijn economisch onafhankelijk. Wel blijft er een onveranderde kloof bestaan tussen het inkomen van mannen en vrouwen.

In 2000 verdiende 39 procent van de werkende vrouwen een inkomen van tenminste het bijstandsniveau van een alleenstaande, in 2008 was dit percentage gestegen naar 46 procent. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag publiceert.

Bij mannen lag het aandeel economisch zelfstandigen in 2000-2008 steeds rond de 70 procent.

Kinderen

Het verschil tussen de economische zelfstandigheid van mannen en vrouwen komt deels doordat vrouwen part-time werken of stoppen wanneer ze kinderen krijgen. Mannen veranderen hun arbeidspatroon nog steeds nauwelijk.

Volgens het CBS zijn deze rolpatronen echter wel aan het veranderen, tussen 2006 en 2008 zijn steeds meer vrouwen gaan werken.