DEN HAAG - Ruim 1,1 miljoen huishoudens hebben in 2008 een huurtoeslag gekregen. In totaal heeft de overheid bijna 2 miljard euro uitgekeerd aan de toeslag aan huurders die in verhouding tot hun inkomen duur wonen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldde dat maandag.

Het geld kwam vooral terecht bij alleenstaanden, eenoudergezinnen en pensioenontvangers. Huurders met een uitkering ontvingen het vaakst huurtoeslag. De toeslag kwam alleen beperkt terecht bij huishoudens met studiefinanciering als belangrijkste inkomensbron.

De ruim drie miljoen huishoudens die in een huurwoning wonen, betaalden gemiddeld 440 euro per maand aan huur. Een derde van deze huishoudens ontving in 2008 huurtoeslag. Gemiddeld ging het om zo'n 145 euro per maand.

Pensioen

Bijna 30 procent van de totale huurtoeslag kwam terecht bij alleenstaande 65-plussers en dan vooral vrouwen met geen of maar een klein aanvullend pensioen. Alleenstaanden tot 65 jaar namen ruim een kwart van de huurtoeslag voor hun rekening, terwijl eenoudergezinnen, voornamelijk alleenstaande moeders, goed waren voor 21 procent.

Bijna zeven op de tien huurders die vooral leefden van een uitkering, ontvingen huurtoeslag. Dat was veel vaker dan de gepensioneerde huurders van wie 45 procent toeslag kreeg. Het gemiddelde bedrag dat de zogenoemde pensioenontvangers aan toeslag kregen, lag met 159 euro per maand iets hoger dan bij de zogeheten uitkeringsontvangers.