DEN HAAG - De cao-lonen waren in het eerste kwartaal van dit jaar 1,6 procent hoger dan een jaar eerder. Sinds begin 2009 is de stijging van die lonen meer dan gehalveerd.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), die de cijfers woensdag presenteerde, is dat het gevolg van de verslechterde situatie op de arbeidsmarkt en de teruggelopen inflatie.

In het eerste kwartaal van 2009 bedroeg de cao-loonstijging nog 3,6 procent. Het cijfer van het CBS is gebaseerd op driekwart van de cao's en is daarmee een voorlopige uitkomst.

Landbouw

De cao-lonen in de landbouw en visserij stegen het minst. Ook in het onderwijs, de handel en de bouw nam de cao-loonstijging sterk af. De cao-lonen in het openbaar bestuur zijn met 2,7 procent het meest gestegen.

Dat komt vooral doordat bij de rijksoverheid de eindejaarsuitkering over 2010 een dertiende maand is geworden.

Deze afspraak is al gemaakt in 2007, toen na lange onderhandelingen een vierjarige cao werd afgesloten. Voor andere overheden (gemeenten, provincies, waterschappen) bestaan nog geen nieuwe cao-afspraken.