AMSTERDAM - Tien procent van de werknemers in Nederland bouwde in 2007 geen aanvullend pensioen op. Dat blijkt uit een brief die minister van Sociale Zaken Piet Hein Donner (CDA) maandag heeft gestuurd aan de Tweede Kamer.

Hoewel negentig procent van de werknemers wel onder een pensioenregeling valt, vindt de bewindsman dat dit percentage omhoog moet. Hij gaat de komende jaren kijken of de sociale partners erin kunnen slagen de groep werknemers zonder aanvullend pensioen te verkleinen.

In Nederland zijn werkgevers niet verplicht om hun werknemers een pensioenregeling aan te bieden. Werkgevers en werknemersorganisaties moeten hier afspraken over maken. Gebeurt dat niet, dan kunnen werknemers zelf hun pensioen regelen, bijvoorbeeld bij een verzekeraar.

Kleinere bedrijven
Het zijn vooral de kleinere bedrijven die geen pensioenregeling voor hun werknemers hebben. Een kwart van de werknemers in bedrijven met minder dan tien arbeidskrachten valt niet onder een regeling.

Van de werknemers in de commerciële dienstverlening bouwt negentien procent geen aanvullend pensioen op. Van de mensen die meer dan zestigduizend euro verdienen heeft eveneens negentien procent geen pensioenregeling.