AMSTERDAM - De Nederlandse beroepsbevolking gebruikt steeds minder kanalen bij het zoeken naar een (nieuwe) baan. Anno 2009 verwacht iemand die een baan zoekt gemiddeld 4,1 verschillende bronnen te gebruiken om zich te oriënteren.

Ten opzichte van 2007 is dat gemiddeld ruim een bron minder, een daling van ongeveer 20 procent.

Dit blijkt uit een analyse van het oriëntatiegedrag van ruim 42.000 personen, ondervraagd tussen januari 2007 en september 2009, in het onafhankelijke Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO) van Intelligence Group.

Meerdere

Ruim de helft van de Nederlandse beroepsbevolking (55 procent) ziet heil in vacaturesites op het moment dat hij of zij op zoek gaat naar een (nieuwe) baan. Deze websites worden gevolgd door bekenden/netwerk en de krant/dagblad, met respectievelijk 42 en 40 procent.

Bijna alle oriëntatiebronnen hebben sinds 2007 aan belang verloren. Voor de crisis werd dit verklaard doordat mensen liever gevonden zouden willen worden dan dat zij actief zoeken naar een baan. Ook zouden vacatures op veel plaatsen onvindbaar zijn.

Met de ingang van de recessie blijkt deze trend echter gewoon door te zetten, maar van zoekende werkgevers en doublerende vacatures is in 2009 veel minder sprake. Zelfs nieuwe oriëntatiebronnen zoals zoekmachines zijn minder populair en spreken minder tot de verbeelding.

Ingezoomd

Wordt ingezoomd op het derde kwartaal van 2009 dan kan geconcludeerd worden dat -door de toenemende werkloosheid- het UWV Werkbedrijf en reïntegratiebedrijven iets aan belang winnen. Het tegenovergestelde effect zien we bij printmedia.

Door het gebrek aan vacatures in dit mediumtype neemt het belang van dagbladen en huis-aan-huisbladen in het derde kwartaal nog verder af. Online social media zijn nieuw in de lijst en streven de banenbeurs/carrièrebeurs al voorbij.

Fundamenteel

"Het zijn buitengewoon interessante tijden. Daar waar de voorspelde massawerkloosheid uitblijft en de werkloosheid slechts beperkt oploopt, en de pensioengerechtigde leeftijd is verhoogd, zien we ook dat de arbeidsmarktoriëntatie fundamenteel verandert" aldus Geert-Jan Waasdorp, directeur van Intelligence Group.

"Oude modellen en traditionele redenaties gelden niet meer. Dit brengt nieuwe kansen, maar ook veel nieuwe bedreigingen met zich mee.”