DELFT - Europese wetenschappers gaan onderzoeken hoe bepaalde bacteriën CO2 uit de atmosfeer kunnen halen en het broeikasgas vervolgens kunnen opslaan. Dat maakte de TU Delft donderdag bekend.

De technische universiteit is een van de deelnemende instituten aan het onderzoeksproject CO2SolStock waaraan ook de universiteiten van Granada (Spanje), Edinburgh (Schotland) en Lausanne (Zwitserland) deelnemen.

Calcium
Bepaalde bacteriën zijn in hun natuurlijke omgeving in staat CO2 uit de lucht op te nemen, te binden aan calcium en het daarna neer te laten slaan als kalksteen. Het onderzoeksteam gaat zich eerst verdiepen in dit verschijnsel.

Vervolgens zullen bepaalde bacterietypes worden gecombineerd met een leefomgeving waar ze het meest efficiënt zijn. De bedoeling is om aan de hand daarvan een testopstelling te maken.

Gas
Opgevangen CO2 wordt nu nog opgeslagen als gas. Zo is de overheid van plan om CO2 in lege gasvelden onder Barendrecht op te slaan. Bij de bacteriemethode krijgt CO2 een vaste vorm en dat is volgens de onderzoekers minder risicovol. Energie-intensieve processen bij andere technieken om CO2 te concentreren, worden met de bacteriemethode overbodig.

De bacteriën kunnen niet alleen een wapen worden tegen uitstoot van CO2 en het broeikaseffect, maar zouden ook dienst kunnen doen om zandlichamen te versterken met kalk.