DEN HAAG - Vrouwen zijn net zo ambitieus als mannen, ook in hun werk. Dat zij vaker in deeltijd werken, wil niet zeggen dat zij minder ambitie hebben.

Dat blijkt uit het eerste wetenschappelijke onderzoek naar ambitie dat voorzitter Pia Dijkstra van de Taskforce DeeltijdPlus donderdag in Den Haag heeft gepresenteerd. Het onderzoek is verricht door de Radboud Universiteit Nijmegen en het onderzoeksbureau Research voor Beleid.

Vrouwen vinden het net zo belangrijk als mannen om zich persoonlijk en in hun werk te ontwikkelen. Maar zij zijn sterker gericht op de inhoud en verdieping. Mannen zijn meer gericht op ''hierarchische groei'', profilering en salaris.

Privéleven
Als het privéleven in het gedrang komt, stellen zowel mannen als vrouwen hun werkambitie bij. Maar vrouwen doen dat veel sterker dan mannen, zo blijkt uit het onderzoek.

Dat komt volgens Dijkstra ook doordat in de Nederlandse cultuur vrouwen verantwoordelijk zijn voor wat erin huis gebeurd. ''Zij hebben de ambitie het ook thuis goed te doen.''

Vergeleken met andere Europese landen werken in Nederland wel veel vrouwen (70 procent), maar de meeste werken in deeltijd.De Taskforce is opgericht omdat het kabinet met het oog op de vergrijzing wil stimuleren dat vooral vrouwen met een kleine deeltijdbaan meer uren gaan werken.

Tevreden
Twee op de tien wil wel meer werken, zo blijkt uit een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) dat Dijkstra eveneens donderdag presenteerde. Twee derde van de vrouwen met een kleine deeltijdbaan is daar tevreden mee. Gemiddeld willen vrouwen wel twee uur per week meer werken.

Dijkstra vindt dat niet tegenvallen ''Als je doorvraagt, willen veel meer vrouwen wel meer werken als er betere voorzieningen komen.'' Het gaat dan om zaken als flexibelere werktijden, meer mogelijkheden om thuis te werken en kinderopvang.

Als werkgevers vrouwen vragen meer uren te gaan werken, doen zij dat meestal ook. ''Maar werkgevers vragen dat niet'',aldus Dijkstra. ''Maar een op de tien werkgevers heeft beleid om deeltijdbanen te vergroten.''

Voor werkgevers ziet zij dan ook een grotere rol weggelegd om vrouwen te stimuleren meer te werken. Ook zou thuisblijven niet moeten worden beloond, zoals nu met de zogeheten aanrechtsubsidie, maar werken wel.