MAASTRICHT - De gemeente Maastricht draagt zondag het driehonderd jaar oude Fort Sint Pieter over aan Natuurmonumenten. Het aan de Sint Pietersberg gelegen fort heeft hoge natuurwaarden, liet Natuurmonumenten weten.

Zo bevolken vleermuizen de ondergrondse groeven tijdens hun winterslaap en komen er bijzondere planten voor, die voornamelijk op de muren groeien.

Ook is het fort een paradijs voor vlinders als de koninginnepage. Vanaf 2011 moet het fort toegankelijk zijn voor het publiek.

Generaal Daniël Wolf von Dopff liet Fort Sint Pieter in 1701 bouwen op de noordelijke uitloper van de Sint-Pietersberg.

Restauratie

De restauratie is mede mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij, gelden uit Europa en de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten.

De overdracht zondag vindt op een feestelijke wijze plaats. Een als Von Dopff verkleed acteur vraagt de Maastrichter wethouder Wim Hazeu (Cultuur) daarbij om de sleutel van het fort aan directeur Teo Wams van Natuurmonumenten over te dragen.

Kanonniers vuren drie schoten af om de overdracht te beklinken. Von Dopff, directeur Wams, wethouder Hazeu en Elsbeth Schouten van de Nationale Postcode Loterij onthullen vervolgens in het mortierkazemat een eeuwenoud mortier en twee plaquettes.