DEN HAAG - Een dag na Werelddierendag houdt de Dierenbescherming zondag voor de eerste keer Vergeten Dierendag. Niet de dieren die toch al flink worden vertroeteld staan in de aandacht, maar de soortgenoten die worden verwaarloosd en op 4 oktober geen extra aai, kluif of nieuwe mand hebben gekregen.

Bijvoorbeeld proefdieren, biggen die lang op transport moeten, honden die voor de handel veel te vaak jongen krijgen of pelsdieren die worden gehouden om hun vachtje.

Onder leiding van onder anderen Barbara de Loor en Fabiënne de Vries spelen kinderen voor deze vergeten dieren in Hilversum een levensgroot memoryspel. Ze doen dat in aanwezigheid van Frank Dales, directeur van de Dierenbescherming die bij deze gelegenheid de visie van zijn vereniging over Dierendag uiteenzet.

Werelddierendag