RIJSWIJK - Socioloog en columnist J.A.A. van Doorn is donderdagmiddag na een kort ziekbed overleden. Van Doorn is 83 jaar geworden.

Dat melden enkele media waar Van Doorn voor schreef. Van Doorn, die van 1982 tot 1990 voor NRC Handelsblad schreef en daarna voor HP/de Tijd en dagblad Trouw, werd wel gezien als de invloedrijkste socioloog en columnist van naoorlogs Nederland.

Hij was van 1960 tot 1987 hoogleraar Sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij noemde zichzelf ook wel de Robin Hood van het vrije woord. Hij wilde niet links zijn en niet rechts zijn.

Maar in de jaren dat links domineerde hing hij aan de rechterkant en toen eenmaal rechts opkwam, hing hij aan de linkerkant.

Moslimdebat

Met zijn laatste columns voerden onder meer het moslimdebat en keerde hij zich tegen de "zelfgebakken islamkenners, zoals hij Hirsi Ali, Wilders, Leon de Winter, Ephimenco, Pastors, Paul Frentrop, Paul Cliteur noemde.

"Als socioloog, de maatschappij analyserend vanuit groepen, verwachtte Van Doorn geen enkel heil van het continue belichten van de duistere kanten van de islam.

Gemeenschapszin

Hoewel zelf niet uitgerust met een 'religieus instinct', zag hij religie zoals bijvoorbeeld door zijn Limburgse dorpsgenoten beleefd, als een bindmiddel, wezenlijk voor de gemeenschapszin. Hij waarschuwde voor de gevaren van het stigmatiseren en beledigen van bevolkingsgroepen", schrijft een van zijn kranten Trouw over hem.