DEN HAAG - Het beleid van Defensie om journalisten 'embedded' mee te laten gaan naar Afghanistan, zorgt voor meer berichtgeving over Afghanistan.

Tegelijk is de focus van de berichtgeving beperkter, want de journalisten schrijven hoofdzakelijk over de Nederlandse troepen in Uruzgan waarbij ze zijn ondergebracht. Minder aandacht is er voor de sociaal-politieke situatie in het land zelf.

Dat blijkt uit het rapport 'Eyes Wide Shut? The Impact of embedded journalism on Dutch newspaper coverage of Afghanistan' van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies (HCSS) dat donderdag is gepubliceerd.

Artikelen

De onderzoekers keken naar de pluriformiteit en de inhoud van de Nederlandse geschreven pers rondom Afghanistan tussen 2006 en 2008. Ze baseren zich op ruim tweehonderd artikelen en met interviews met betrokken journalisten.

Publicatie

Het beleid houdt in dat journalisten bij de Nederlandse troepen worden ondergebracht en dat zij hun artikelen voor de publicatie door een medewerker van Defensie moeten laten lezen. Die checkt de berichten op gevoelige operationele informatie.

Sommige journalisten uiten principiële bezwaren tegen de verplichte controle maar in de praktijk zijn er weinig problemen over. Over het algemeen zijn de journalisten tevreden met het gevoerde embedded-beleid, aldus het rapport.

Definitie

Om de verslaggeving veelzijdiger te maken, zou het beter zijn als er een duidelijke definitie komt over veiligheidsrelevante informatie en als embedded journalisten meer bewegingsvrijheid krijgen. Dan zou de verplichte check soepeler kunnen zijn en kan er meer afstand komen tot het ministerie van Defensie, aldus het rapport.

De media moeten dan wel meer alternatieve manieren vinden om de embedded berichtgeving aan te vullen met unembedded journalistiek. Het betekent wel dat journalisten beter moeten zorgen voor hun training, middelen en hun eigen veiligheid.