LEIDEN - Een gerichte aanpak van pesten op basisscholen leidt tot minder slachtoffers. Dat blijkt uit onderzoek van TNO.

De Prima-methode is in Noorwegen ontwikkeld. Zij houdt in dat de school structureel een antipestbeleid voert. De school heeft onder meer een kernteam pesten, stelt een gedragscode op en informeert ouders gericht.

Intensieve begeleiding

Verder is er een intensieve begeleiding van de regionale GGD en/of de onderwijsbegeleidingsdienst. Uit het TNO-onderzoek blijkt dat het aantal kinderen dat medescholieren pest na twee jaar met bijna de helft is gedaald.

Bij het TNO-onderzoek, dat betrekking had op de schooljaren 2005-2006 en 2006-2007, waren vijftig scholen betrokken. De helft daarvan werkte volgens de Prima-methode, de andere helft stond het vrij een eigen beleid te volgen.

Door middel van de zogeheten Prima-pestmeter via het internet is het pestgedrag van de leerlingen in de groepen 6, 7 en 8 gevolgd.

Daling

In het eerste jaar daalde het aantal leerlingen op de 'Prima-scholen' dat twee keer per maand of meer werd gepest, met 30 procent. De daling op de scholen met een eigen beleid was met 24 procent duidelijk kleiner.

Het aantal leerlingen dat anderen pestte, daalde op de scholen die de Noorse methode toepasten met 22 procent. Op de andere scholen was de afname 15 procent. Het effect is het grootst bij de 9- en 10-jarigen.

Tweede jaar

Ook in het tweede jaar was sprake van een duidelijke afname van het aantal slachtoffers op de scholen met de Prima-methode. Op de scholen met eigen beleid steeg dat aantal licht.

Bij de eerste groep scholen was het aantal pesters licht toegenomen, terwijl dat bij de scholen met een eigen beleid was gedaald.

Proefschrift

Uit het proefschrift dat TNO-medewerker M. Fekkes in 2005 publiceerde, bleek dat ruim een op de zes scholieren tussen 9 en 11 jaar regelmatig het slachtoffer van pesterijen op school is.

Een op de twintig kinderen erkende een pestkop te zijn. Fekkes constateerde toen ook dat een gerichte aanpak van de schoolleiding het pesten kon verminderen.

Van Dijk

Door de goede resultaten wil Tweede Kamerlid Jasper van Dijk van de SP dat alle scholen de Prima-methode gaan gebruiken. Staatssecretaris Sharon Dijksma van Onderwijs stelt echter dat scholen vrij zijn om zelf te bepalen hoe zij het treiteren aanpakken.

Eerder eiste de Tweede Kamer al meer aandacht voor pesterijen. Veel jongeren verkiezen de anonimiteit van internet om klasgenoten te kwellen.

De Kamer wil dat internetproviders en websites gevraagd worden deze pesterijen zo snel mogelijk te verwijderen. Dijksma zei dat donderdag toe.