HOOG SOEREN - Op initiatief van Hotel Gastronomique de Echoput in Hoog Soeren is de Nationale Wildacademie opgericht. Daartoe is maandag het startsein gegeven. Doel is professionele koks te stimuleren meer wild op de kaart te zetten.

De academie is een samenwerking tussen de Nederlandse Bond van Poeliers en Wildhandelaren (NBPW), de Echoput, de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging en het ROC Aventus, een school voor beroepsopleidingen.

De academie organiseert onder meer een achtdaagse cursus om de kennis over de bereiding van wild bij koks te vergroten. Wildspecialist Theus de Kok van de Echoput gaat de opleiding verzorgen.

Wilddiner

De Echoput kent gezien de ligging midden in de kroondomeinen een lange traditie als het gaat om 'culinair wild'. Al voor de zestiende keer werd er maandag het wilddiner gehouden. "Reden om het diner te organiseren is om het eten van wild uit te dragen. Dat wordt nu nog breder omdat we zagen dat in de opleiding van koks minder aandacht is voor de bereiding ervan", aldus gastronoom Peter Klosse.

Moderne toepassingen

De opleiding zal niet alleen gericht zijn op de klassieke bereiding, maar ook de moderne toepassingen komen aan de orde. De Kok wil zijn leerlingen ook leren dat er meer is dan alleen maar de haas of de rug. "Andere delen van een dier zijn ook interessant, maar worden meestal niet gebruikt", aldus Kok.