LONDEN - Een Britse vader en zoon die al jaren elke zaterdag er op uit trekken met hun metaaldetector zijn tijdens een van hun tochten op een grote Vikingschat gestuit.

Volgens het British Museum, dat de schat donderdag presenteerde, is het de belangrijkste vondst in Engeland in ruim 150 jaar.

Het tweetal vond in het noorden van Engeland een collectie zilveren objecten die waarschijnlijk uit de tiende eeuw dateren. De waarde wordt geschat op anderhalf miljoen euro. Doordat de zilveren stukken in een loden kist zaten, verkeren ze in uitzonderlijk goede staat.

Wereldbetekenis

Volgens het museum is de vondst van "wereldbetekenis", omdat de objecten afkomstig zijn uit verschillende gebieden zoals Afghanistan, Rusland, Scandinavië en Europa. Het gaat om ruim zeshonderd zilveren munten en zestig sieraden die zich in een zilveren kom bevonden. De munten bevatten verwijzingen naar de voorchristelijke religie van de Vikingen, het christendom en de islam.

De Vikingen uit Noorwegen en Denemarken heersten in de negende en tiende eeuw over een groot gedeelte van Engeland. Het museum vermoedt dat een van hun leiders de schat aan het begin van de tiende eeuw voor de veiligheid heeft begraven, omdat een Engelse koning delen van het gebied terugveroverde. De schat kan volgens het museum veel duidelijk maken over de geschiedenis van Engeland in de tiende eeuw.