Drie medewerkers van gevangenis De Schie in Rotterdam zijn ontslagen. Tijdens een nachtdienst in februari vorig jaar bestelden ze een pizza, waarbij ze omstreeks 22.45 uur zowel de buitendeur als de binnendeur openden om de pizzabezorger toegang te verschaffen tot de gevangenis. Het pizza-incident leidde tot rechtszaken tot aan het gerechtshof in Den Haag aan toe.

Anders dan de kantonrechter oordeelt het hof dinsdag dat de medewerkers verwijtbaar hebben gehandeld. Het hof beëindigt daarom hun arbeidsovereenkomsten. De medewerkers krijgen wel een transitievergoeding, omdat het hof hun gedragingen als 'verwijtbaar' beoordeelt en niet als 'ernstig verwijtbaar'.

Het openen van de buitendeur na 22.00 uur mag volgens de regels van de Dienst Justitiële Inrichtingen alleen in het geval van calamiteiten. De wachtcommandant moet daarvoor toestemming vragen aan de piketfunctionaris. Dat is bij het bestellen van de pizza niet gebeurd.

Bovendien hadden ze de sluisfunctie van de deuren naar de Centrale Meldkamer uitgeschakeld, zo blijkt uit de uitspraak van het hof. Er waren voorwerpen tussen de deuren van de inrichting geplaatst, waardoor deze werden opengehouden.

Beveiligers liepen te weinig rondes en misten verdacht voertuig

Ook liepen de beveiligers te weinig rondes en verzuimde een van hen te vermelden dat eerder die avond een verdacht voertuig was gesignaleerd.

De penitentiaire inrichting De Schie is een extra beveiligde gevangenis. Er verblijven gedetineerden met een extreem of verhoogd risico op vluchtgevaar. In De Schie is ook de terroristenafdeling gehuisvest, waar extra veiligheidsmaatregelen gelden.