Een Australische familie die op het eiland Tasmanië leeft, heeft van de rechter een boete van 2,3 miljoen dollar (1,4 miljoen euro) opgelegd gekregen. De familie Beerepoot droeg sinds 2011 geen belasting af omdat volgens hen "alles aan God toebehoort".

Volgens hen valt het Australische belastingsysteem onder de wettelijke regels van de Bijbel. Aangezien al hun spullen aan God zouden toebehoren, zijn zij de staat niets verschuldigd en hoeven ze geen belasting te betalen, luidt de verdediging.

De Australische rechter Stephen Holt counterde dat argument met de redenering dat er "geen passage in de Bijbel staat die zegt dat men geen belasting hoeft te betalen".

De familie Beerepoot had jarenlang een bijenboerderij, maar die werd in 2017 in beslag genomen nadat ze zeven jaar lang geen belasting hadden betaald. Toen werd een boete van 930.000 dollar opgelegd, die ze ook weigerden te betalen.

Correctie: In een eerdere versie van het artikel stond het boetebedrag weergegeven als 'ruim 2 miljoen euro'. Het gaat echter om Australische dollars, niet Amerikaanse. Het bedrag is in werkelijkheid 1,4 miljoen euro.