Ruim driehonderd Friese grafmonumenten op gemeentelijke begraafplaatsen in de regio Leeuwarden krijgen een beschermde status. Onder de graven bevindt zich de laatste rustplaats van Minne Hoekstra, de eerste Elfstedentocht-winnaar, meldt de Leeuwarder Courant.

Hoekstra (1884-1941) werd geboren in het plaatsje Warga. De theologiestudent en schaatsenmakerszoon kwam op 2 januari 1909 als eerste over de finish in Leeuwarden. Dit lukte hem ondanks een nare val bij Dokkum over een in het ijs ingevroren plank.

De Fries reed de bijna 200 kilometer lange tocht in dertien uur en vijftig minuten. Ter vergelijking: de laatste winnaar tot nu toe, Henk Angenent, reed de 'tocht der tochten' in 1997 in de helft van die tijd. De volgende rijders die in 1909 de eindstreep haalden, kwamen pas een uur na Hoekstra in Leeuwarden aan.

Hoekstra schreef na de tocht ook een verslag van zijn ervaringen. De Fries maakte de rest van zijn leven naam als dominee. Hij overleed in 1941.

Ook laatste rustplaats Afke's Tiental-ouders beschermd

Zijn grafsteen dreigde geruimd te worden omdat er geen familieleden meer zijn die aandacht aan zijn laatste rustplaats besteden. De gemeente Leeuwarden vindt echter dat dat niet mag gebeuren.

Het college van B&W heeft ervoor gekozen om een aantal begraafplaatsen in de regio een beschermde status te verstrekken, waaronder de dodenakker van Warga.

Een ander graf dat nu monument wordt, is van het echtpaar Sjoerd Gerrits Feenstra en Harmke Joukes Tuinstra, dat ook in Warga ligt. Hun gezin vormde de inspiratiebron voor het beroemde boek Afke's Tiental van Nienke van Hichtum.

In totaal mogen 350 graven in de regio niet meer geruimd worden van de gemeente Leeuwarden.