Op het altaar van een kerk in het Duitse Beieren heeft een onbekende 160.000 euro achtergelaten voor hulpprojecten in Afrika. Een medewerkster van de kerk had het geld in het gebedshuis in Saal an der Donau afgelopen mei al gevonden. 

Het bisdom Regensburg bevestigde maandag dat het bedrag aan meerdere projecten ten goede zou komen na controle door de bisschoppelijke kamer van Financiën.

"Zoiets gebeurt niet vaak", zei de woordvoerder van het bisdom, Clemens Neck, over het bedrag van de gelddonatie. Volgens een bericht in de Mittelbayerische Zeitung had de medewerkster van de kerk de envelop met 500 eurobiljetten op het altaar ontdekt bij de voorbereiding van de mis op Pinksterzondag 2018.

"Ik heb veel geld gezien en ben geschrokken", vertelde de vrouw aan de krant.

Ze ging daarna met het geld naar de predikant, die zich op de dienst voorbereidde. Ook hij was een tijdje sprakeloos geweest. Op de envelop had de gever genoteerd dat de som 'voor Afrika' was.