Een handgeschreven brief van Albert Einstein heeft dinsdag op een veiling in New York bijna 2,9 miljoen dollar (circa 2,6 miljoen euro) opgeleverd.

Twee bieders leverden zo'n vier minuten telefonisch strijd om het schrijven waardoor de prijs werd opgedreven. De koper is anoniem gebleven, evenals de verkoper. Veilinghuis Christie's dacht eerst dat de Duitstalige brief 1 tot 1,5 miljoen dollar zou opleveren.

De wereldberoemde natuurkundige (1879-1955) schreef de twee kantjes tellende zogenoemde 'godsbrief' in 1954 aan de filosoof Eric Gutkind. De geboren Duitser beschrijft daarin zijn kijk op religie, zijn Joodse identiteit en het leven.

De brief was geschreven naar aanleiding van Gutkinds boek Choose Life: The Biblical Call to Revolt, waarin de filosoof zijn interpretatie van het geloof deelt. Einstein las het boekwerk op aanraden van de Nederlandse wiskundige en filosoof Luitzen Egbertus Jan Brouwer.

Einstein levert in zijn brief kritiek op Gutkind. Zo schrijft hij dat het hem pijn doet dat de Duitser een "bevoorrechte positie claimt en het probeert te verdedigen door twee muren van trots, een externe als een menselijk wezen en een interne als een Jood". Einstein laat verder weten het met Gutkind eens te zijn over de "essentiële zaken".

De brief werd twee maanden voor de 75e verjaardag van Einstein geschreven. Toen verkondigde hij "een diep religieuze niet-gelovige" te zijn, aldus Veilinghuis Christie's.