Drie op de vijf Britse volwassenen geloven dat sommige wonderen mogelijk zijn, blijkt uit een enquête die in opdracht van de BBC is uitgevoerd.

Vooral jongeren tussen de 18 en 24 jaar geloven in wonderen. Van hen zegt bijna drie kwart dat wonderen vandaag de dag wel degelijk mogelijk zijn. Dat is meer dan in elke andere leeftijdsgroep.

Aan de telefonische enquête deden meer dan tweeduizend Britse volwassenen mee. Wat er precies onder een wonder wordt verstaan, wordt door de BBC niet duidelijk gemaakt.

De helft van de ondervraagden zegt weleens te bidden in de hoop dat er een wonder gebeurt.

Bijna 50 procent van de ondervraagden gelooft niet dat Jezus wonderen kon verrichten. Dit aandeel is onder gelovigen een stuk lager.

Overigens gelooft bijna 40 procent van de gelovigen dat de wonderen van Jezus precies zo zijn gebeurd als in de Bijbel beschreven staat. De helft van deze groep zegt dat de wonderen waarvoor zij hadden gebeden, ook zijn uitgekomen.