De Koninklijke Bibliotheek (KB) in Den Haag krijgt een verzameling erotieke en pornografische tijdschriften. Een verzamelaar draagt zijn ruim 1.500 stukken vrijdagmiddag over.

Het gaat volgens de KB om zeldzame publicaties die verschenen zijn sinds 1800.

De collectie is verzameld door Bert Sliggers, voormalig conservator van Teylers Museum in Haarlem. ''Sliggers heeft zijn collectie in meer dan dertig jaar opgebouwd en stelt er prijs op dat deze in een openbare instelling wordt opgenomen en beschikbaar komt voor wetenschap en onderzoek", aldus de bibliotheek.

De KB vindt de collectie wetenschappelijk erg interessant. ''De manier waarop door de eeuwen heen in de maatschappij wordt omgegaan met pornografie en seksualiteit weerspiegelt een duidelijk tijdsbeeld.''

Onder de oudste stukken zijn nummers van een pikant magazine met de titel PstPst!, dat eind negentiende eeuw werd uitgeven in de rosse buurt van Amsterdam.

Collectie

De KB bewaart één exemplaar van alle Nederlandse publicaties, dus ook van pornografische en erotieke uitgaven. Maar volgens een woordvoerder van de bibliotheek is deze collectie incompleet omdat men in het verleden terughoudend was in het bewaren van zulke publicaties. 

Die terughoudendheid had volgens een woordvoerder vooral te maken met de strafbaarheid tot 1970 wegens 'aanstotelijkheid voor de eerbaarheid’.

Openbaar

Vanaf 22 maart is een deel van de verzameling te zien op de tentoonstelling 'Porno op papier' in het nabij gelegen Museum Meermanno|Huis van het Boek.