In het Europees Parlement in Straatsburg worden maandagavond korte toespraken gehouden in minderheidstalen, maar de tolken mogen die niet vertalen. De regels voorzien alleen in vertaling van de 24 officiële EU-talen.

Parlementsvoorzitter Tajani wil daar niet van afwijken, schrijft hij in een brief aan de initiatiefnemers.

"Jammer", laat Annie Schreijer-Pierik (CDA) via haar woordvoerder weten. Ze zou een minuut in het Twents spreken, maar ziet daar vanaf. De politica had willen pleiten voor versimpeling van subsidies voor streektaalprojecten.

Jan Huitema (VVD) houdt wel een toespraak in het Fries. "Nu doe ik het in ieder geval, dan maar geen vertaling", zegt hij tegen Friese media. De liberaal uit Makkinga vermoedt dat de Spaans-Catalaanse spanningen meespelen. Catalonië is uit op onafhankelijkheid.

Met het initiatief wordt aandacht besteed aan het Europees Verdrag voor Regionale en Minderheidstalen, dat 25 jaar geleden werd aangenomen. Tajani schrijft "linguïstische diversiteit" wel te steunen.