Het bestuur van de Elfstedentocht heeft besloten dat deelnemers aan de klassieke schaatstocht voortaan een helm moeten dragen. Wie dat in de toekomst niet doet, krijgt geen Elfstedenkruisje.

Dat heeft het bestuur van de Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden besloten.

"De Elfstedentocht op de schaats is een van de mooiste maar ook zwaarste sportevenementen", laat het bestuur weten. "Tot op detailniveau is het aantal en de ernst van de gewonden bekend van de afgelopen tochten. Hoofdletsel vormt hiervan een belangrijk aandeel."

De kans dat ook bij een eventuele volgende tocht veel deelnemers gewond raken aan hun hoofd is reëel.

Preventieve maatregel

"Iedereen schaatst de tocht op eigen risico", aldus het bestuur. "Maar wij hebben als bestuur de verantwoordelijkheid om het aantal gewonden, zoveel als in ons vermogen ligt, te minimaliseren."

Deelnemers moeten deels hun eigen verantwoordelijkheid nemen en preventieve maatregelen nemen om de tocht zonder verwondingen te voltooien. "Echter, het probleem van hoofdletsel is ons inziens dusdanig groot in aantal en ernst dat wij als bestuur hebben besloten om het dragen van een helm tijdens de tocht verplicht te stellen."

Meer deelnemers

De organisatie beklemtoont dat de afgelopen jaren veel helmen zijn ontwikkeld die de drager nauwelijks belemmeren in de vrijheid om te bewegen.

Een ander argument dat mee telde in het besluit is het feit dat bij een volgende tocht meer deelnemers mogen mee doen dan in 1997, het jaar dat de Elfstedentocht voor de laatste keer plaatsvond.

Volgens NRC werden er in 1997 tijdens de tocht 151 rijders behandeld voor fracturen of andere verwondingen.