Een Zwitserse universiteit wil niet langer betalen voor een faculteit Reto-Romaans. De Reto-Romaanse gemeenschap vreest hiermee het begin van het einde voor een van de vier officiële talen van het land.  

De technische universiteit ETH (Eidgenössische Technische Hochschule) in Zürich stelt dat ze steeds meer moet bezuinigen en zich op kerntaken moet richten. De jaarlijkse bijdrage van ruim 90.000 euro aan de faculteit Reto-Romaans in Zürich past daar niet meer bij, schrijven Zwitserse media.

De regering van het oostelijke kanton Graubünden, waar de taal gesproken wordt, is daar razend over. De verdedigers van de 2000 jaar oude talenfamilie zijn geschokt over het besluit van de ETH.

Parlementslid Martin Candinas zei dat 'van een instelling die zo veel publiek geld spendeert (de ETH) verwacht mag worden dat ze zich inzet voor de vierde taal van ons land'. De professor Reto-Romaans, Clà Riatsch, vindt dat de faculteit nodig is voor het overleven van de talenfamilie. Op dit moment studeren twaalf mensen Reto-Romaans.

Circa 60.000 Zwitsers spreken Reto-Romaans als moedertaal. Het omvat een serie dialecten die wortels hebben in het Latijn van de Romeinen en lokale talen.