Bakkersconcern Continental Bakeries in Dordrecht mag geen beschuit met inkeping produceren zonder toestemming van de uitvinder, Theo Tempel. Die vroeg al in 1999 octrooi aan op de beschuit met een ontbrekend stukje.

De rechtbank in Den Haag oordeelde woensdag dat het octrooi geldig is.

Door de uitsparing is de beschuit makkelijker uit de rol te krijgen. Continental Bakeries had voor de rechtbank geëist dat het octrooi van Tempels ongeldig zou worden verklaard. Volgens Continental Bakeries is de inkeping niet inventief. De rechtbank oordeelde dat Continental Bakeries dat niet duidelijk heeft kunnen aantonen.

''Ik ben heel blij met dit vonnis'', zei Tempel. ''Er is al vaker geprobeerd dit octrooi ongeldig te verklaren. Maar gelukkig staat het nog steeds overeind.'' Bij Continental Bakeries was niemand bereikbaar voor een reactie.

Dertien jaar geleden schikte Bolletje met Tempel over de productie van de beschuit met een uitsparing. De partijen sloten een licentieovereenkomst, waarbij Bolletje de uitvinder betaalde voor het exclusief gebruik van de beschuit met een ontbrekend stukje.