Een student van het ROC Twente moet door een fout van de school een 0,7 halen om te slagen voor zijn studie Dienstverlening en gastvrijheid. Hij dacht zijn diploma al binnen te hebben, maar dat bleek toch niet te kunnen.

Aan de student werd vrijstelling verleend voor het vak Nederlands. Een dag voor de diploma-uitreiking liet het ROC in Almelo aan hem en vijf medeleerlingen echter weten dat zij toch nog niet geslaagd waren.

De school had over het hoofd gezien dat door nieuwe wetgeving de vrijstelling voor Nederlands achterhaald was, meldt de Twentse krant Tubantia donderdag.

De studenten moeten alsnog het examen doen op 17 maart. Eén heeft aan een 0,7 genoeg en twee medestudenten hoeven ook slechts een zware onvoldoende te halen. Het ROC maakt niet duidelijk waarom dat zo is en stelt alleen dat dit de juiste manier van handelen is.

Het enige wat de student nu moet doen om te slagen, is zijn naam op het tentamenformulier vermelden. Door het uitstel hebben de zes studenten ook extra reiskosten en loonderving. Het is nog niet duidelijk of dat gecompenseerd wordt door de school.