Vanaf 7 maart leiden relatief kleine vergrijpen zoals wildplassen, het drinken van alcohol op straat en het bezetten van twee zitjes in de metro, in de New Yorkse wijk Manhattan officieel niet meer tot arrestatie van de wetsovertreder. 

In de praktijk is het nu al zo dat mensen in Manhattan in het geval van een kleine overtreding alleen worden opgepakt als agenten een openstaande dagvaarding aantreffen of als ze geen identiteitsbewijs kunnen tonen. Nu wordt ook in die gevallen geen nieuwe rechtszaak gestart.

Mensen die geen identiteitsbewijs kunnen tonen, mogen nu eerst iemand bellen om deze te laten brengen voordat een arrestatie plaatsvindt.

De versoepeling van het beleid moet voorkomen dat justitie onnodig wordt belast met jaarlijks 10.000 gevallen van dergelijke kleine vergrijpen.