Zaterdag 21 mei 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl
Stadskantoor Utrecht

Hilariteit om dt-fout in gemeentelijke mededeling over taaleis

Gebruikers van social media hebben veel lol om een persbericht van de gemeente Utrecht over de taaleis die de stad moet invoeren.
Door DUIC.nl

In het bericht waarin dinsdag werd meegedeeld dat bijstandgerechtigden moeten voldoen aan het taalniveau dat iemand heeft die naar de middelbare school gaat, stond de zinsnede: 'Hierin wordt het taalniveau bepaalt.'

Veel twitteraars konden er om lachen en ook de gemeente vatte de fout sportief op. Nadat de fout was opgemerkt twitterde de gemeente: "Dank aan de oplettende twitteraars. Allen geslaagd voor de taaleis. Bericht is aangepast."

Bijstandsuitkering

Het bericht zelf gaat over de invoering van de taaleis. Vanaf 1 januari 2016 wordt de Participatiewet hier mee uitgebreid. Dit betekent dat alle mensen die recht hebben op een bijstandsuitkering Nederlands moeten kunnen spreken, lezen en schrijven op 1F-niveau. Dat is het niveau na acht jaar basisonderwijs in Nederland.

Voor mensen die voor 1 januari 2016 al een uitkering ontvangen gaat de wet later in, op 1 juli 2016.

Net als de andere gemeenten heeft Utrecht beleid ontwikkeld om de taaleis te kunnen gaan uitvoeren. In Utrecht laten de bijstandsgerechtigden zelf zien of zij het gevraagde taalniveau hebben, dat kan via de Eigen Verklaring, een document dat de gemeente verstrekt. De invoering van de taaleis moet de kans op werk gaan vergroten.

Aanbevolen artikelen