Dierendeskundigen moeten nog besluiten of een eland, een Braziliaanse cavia of een vos wel huisdieren zijn. Dat is het gevolg van de zogenoemde positieflijst huisdieren, die op 1 februari in werking treedt.

''Niet alle dieren zijn geschikt om als huisdier te houden'', aldus het Landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren (LICG).

''Ze zijn bijvoorbeeld beschermd, kunnen ziektes overdragen of zijn gevaarlijk. Ook is het voor het welzijn van sommige dieren gewoon beter om niet als huisdier gehouden te worden.''

De positieflijst huisdieren is een onderdeel van de Wet dieren. Naar verwachting verschijnen in 2015 ook zulke lijsten voor vogels en reptielen.

Over de huisdierenlijst is al jaren gesproken. In 2013 was al een aantal bekende huisdieren, zoals de dwerghamster, op de positieflijst geplaatst, maar toen ontstond discussie over de wijze van beoordelen.

In de zomer van 2014 besloot het ministerie van Economische Zaken daarom de lijst in 2015 wel in te voeren, maar over ongeveer 160 diersoorten waarvan bekend is dat ze als huisdier worden gehouden, moet nog volgens een nieuwe methode beslist worden.

Hyena

Op de nog te beoordelen lijst staan veelvoorkomende huisdieren als de fret, de chincilla en de alpaca. Maar blijkbaar hebben mensen ook bunzingen, een hyena, een zebra en een gordeldier als huisdier. Voor een aantal diersoorten zal gelden dat ze wel mogen worden gehouden, maar alleen onder strenge voorwaarden.

Wie een beest heeft dat definitief niet op de huisdierenlijst komt, mag dat exemplaar houden totdat het dier doodgaat. Fokken is verboden.