DELFT - Te koop: de TU Delft. Studenten van de Delftse studentenvakbond VSSD gaan dinsdag meerdere bordjes Te Koop plaatsen bij de universiteit als protest tegen de kabinetsplannen om de basisbeurs af te schaffen.

Volgens hen worden vooral studenten die een meerjarige bètamaster volgen hiervan de dupe.

Als de basisbeurs wordt omgezet in een lening, als het aan het nieuwe kabinet ligt vanaf 2014, zullen minder studenten een technische studie gaan volgen, vreest de studentenvakbond. Een bètamaster duurt namelijk een jaar langer dan andere masterstudies.