AMSTERDAM - Mevrouw Janke Honderd-Korfmaker wordt zaterdag honderd jaar.

Dat meldt de Leeuwarder Courant vrijdag.

In het verzorgingstehuis Erasmushiem in Leeuwarden waar mevrouw Honderd woont wordt er door de verpleegsters en bewoonsters veel om gelachen.

De bijna-jarige is er nuchter onder en snapt niet waarom alle mensen zo'n drukte maken.