AMSTERDAM - De Groningse woningcorporatie Lefier is door een foutje ruim vijf miljoen euro armer.

De corporatie was van plan om in de Reitdiepzone in Groningen achthonderd appartementen voor jongeren te bouwen en had daarvoor ook grond aangekocht. Het plan kan echter niet doorgaan vanwege milieubezwaren.

Uit onderzoek door Deloitte Forensic & Dispute Services blijkt dat Lefier zich bij de ontwikkeling van het plan te veel heeft laten leiden door de ambities, meldt de corporatie donderdag.

Daardoor zijn de risico's die aan het project waren verbonden onvoldoende ingeschat en heeft Lefier te laat ingezien dat het plan nooit zou kunnen worden uitgevoerd. Van integriteitschendingen zou echter nooit sprake zijn geweest.

Geen ingrijpende consequenties

Topman van Lefier Ton Selten stelt dat op de totale projectportefeuille van meer dan 120 miljoen euro per jaar van de corporatie dit bedrag geen ingrijpende consequenties heeft. "Maar laat duidelijk zijn: dit is zonde van het geld en had niet gemogen."

Lefier zegt maatregelen te hebben getroffen om herhaling te voorkomen. De corporatie wil samen met Groningen de komende jaren 1500 woningen realiseren in de stad. De corporatie is van plan hier wel gewoon mee door te gaan.