BRUSSEL - Walen hebben meer arbeidsethos dan Vlamingen, hechten minder belang aan gezin en vrije tijd en vinden een baan met ontplooiingsmogelijkheden belangrijker dan veel vakantie.

Dat blijkt uit een onderzoek van de Katholieke Universiteit Leuven, waarover de Belgische krant De Standaard dinsdag heeft bericht.

De uitkomsten staan haaks op de stereotype denkbeelden in België over de hardwerkende Vlaming en de luie Waal. Uit de cijfers blijkt onder meer dat 95 procent van de Walen betaalde arbeid belangrijk vindt.

Bij de Vlamingen is dat 85 procent. Ook het aantal Belgen dat werk als een morele plicht beschouwt ligt bij de Walen hoger dan bij de Vlamingen.

Stereotypen

Hoogleraar arbeidspsychologie Hans De Witte, mede-auteur van het onderzoeksrapport, zegt in de Standaard geen duidelijke verklaring te hebben voor de verrassende uitkomsten. ''Maar stereotypen zijn hardnekkig. Ze houden zichzelf in stand. Dat zal ook nu weer zo zijn.''

Voor het onderzoek werden in 2009 meer dan 1500 Belgen ondervraagd.