AMSTERDAM – Aardbewoners zouden niet langer boodschappen moeten versturen naar de ruimte. Schunnige berichten zouden bij aliens in verkeerde keelgat kunnen schieten.

In 2008 straalde NASA de Beatlessong ‘Across the Universe’ door. Volgens experts zou dat niet veel kwaad kunnen.

Wel waarschuwen ze voor boodschappen met minder vredelievende ondertoon. Dit meldt Het Laatste Nieuws.

Foto’s van genitaliën of smeekbedes om geld zouden door Aliens opgevat kunnen worden als bedreigend en beledigend. Experts waarschuwen hiervoor.

Opperheren

Malcolm Fridlund, astrofysicus bij de ESA, vindt dat er voorzichtiger moet worden omgesprongen met berichtgeving naar buiten. "Ik lig niet wakker van galactische opperheren of zoiets, maar als we niks weten van daarboven, dan moeten we toch een beetje voorzichtig zijn. We zouden toch eerst meer kennis moeten verzamelen over het sterrenstelsel."

Het kwade

Volgens Albert Harrison, professor sociale psychologie aan de University of California zijn vele boodschappen verantwoord. "Maar ik stel me toch vragen bij andere zaken die we de ruimte insturen. Zoals foto's van beroemdheid Barack Obama als 'het goede', en George Bush als bezieler van 'het kwade' of reclame voor snacks.”

“Als je dingen begint uit te zenden in de ruimte over jezelf, dan moet je behoedzaam omspringen met het beeld dat je van jezelf geeft", zegt Harrison in het artikel van HLN. "We zouden weleens als een bedreiging kunnen overkomen."

Ruimtesonde

Ook in het verleden werden al acties ondernomen berichten en afbeeldingen de ruimte in te sturen. De in 1972 en in 1973 door Amerika gelanceerde ruimtesonde hadden platen van naakte mannen en vrouwen aan boord. Ook hadden ze symbolen bij zich om de positie van de aarde en de zon kenbaar te maken.

Astrofysici blijven echter van mening voorzichtig te handelen ten aanzien van berichten die de ruimte worden ingezonden.