LONDEN - Een Britse rechter heeft een sikh vrijdag een schadevergoeding toegekend van 10.000 pond (11.000 euro) omdat zijn werkgever hem had gedwongen zijn tulband af te nemen wegens een rampenoefening.

Sikhs moeten om religieuze redenen een tulband dragen.

Volgens de rechter moeten werkgevers rekening houden met de religieuze verplichtingen van hun werknemers.