BERLIJN - De bazen van de Duitse zorgverzekeraar BKK kregen gratis Viagra van de zaak, terwijl de patiënten daar geen recht op hebben en er steeds verder gesnoeid wordt in het basispakket.

Dit meldde de krant Bild donderdag op gezag van een rapport van de Duitse rekenkamer, die een steekproef heeft gedaan bij 29 van de 217 ziektekostenverzekeraars.

Die sector had zich lang verzet tegen het onderzoek omdat maar een klein percentage van zijn financiële middelen afkomstig is uit overheidsgeld.