BRUSSEL - Een bejaarde Nederlander die al 55 jaar in België woont, moet een taaltest doen voordat hij een huurwoning kan krijgen. Dat is het gevolg van de zogeheten Vlaamse wooncode, die beoogt de inburgering van immigranten te bevorderen.

De Gazet van Antwerpen beschrijft vrijdag het verhaal van de 83-jarige Nederlander Louis Hinssen. Al 55 jaar woont hij in België. Sinds de dood van zijn vrouw vorig jaar, kijkt hij uit naar een kleinere sociale huurwoning.

Maar volgens de Vlaamse wetgeving moet elke kandidaathuurder aantonen dat hij Nederlands spreekt of wil leren. Wie geen diploma kan overleggen, moet in de vorm van een gesprekje een taaltest afleggen.

Nederlanders uitsluiten van die regels, zou discriminerend zijn, redeneert de Vlaamse overheid.