KAZIMIERZ DOLNY - Meer dan 150 politiemannen, een deurwaarder, psychologen, medische hulpverleners en afgezanten van de rooms-katholieke kerk hebben woensdag in Kazimierz Dolny, ruim honderd kilometer ten zuidoosten van Warschau, een nonnenklooster ontruimd.

Het klooster was al twee jaar vrijwel van de buitenwereld afgesloten omdat de nonnen, Zusters van Bethanië, zich hadden afgesloten uit protest tegen de vervanging van de moeder overste, Jadwiga Ligocka.

Het Vaticaan gelastte haar vertrek onder meer omdat die zusters toeliet tot het klooster die niet voor een leven als non geschikt zouden zijn. Meer dan vijftig zusters zijn woensdag uit het klooster gezet. Een aantal zong geestelijke liederen begeleid door gitaarspel, anderen scholden op de politie.

Kloosterorde

Het klooster is op bevel van de Poolse rechter overgedragen aan de rechtmatige vertegenwoordigers van de kloosterorde. Eind 2006 sloot het Vaticaan de rebellerende nonnen uit die orde.