DEN BOSCH - Een Bossche marktkoopman zet zijn standplaats op het spel door waarschuwingen over het luidruchtig aanprijzen van zijn fruit in de wind te slaan. Dat blijkt uit twee brieven die de ondernemer heeft ontvangen.

In februari werd de marktkoopman voor het eerste gevraagd zijn waar minder 'schreeuwerig en luid' aan te prijzen. Klachten van de overige kooplui op de Bossche markt vormden de aanleiding, legde een gemeentewoordvoerder uit.

In juli kreeg de man een laatste waarschuwing. Als de overlast blijft bestaan, pakt de gemeente hem zijn standplaats af.