HONGKONG - De Bijbel is een obsceen boek dat niet verkocht mag worden aan minderjarigen vanwege zijn gewelddadige en seksueel getinte inhoud. Dit vinden althans honderden Hongkongers die een verzoek van die strekking hebben ingediend bij keuringsinstantie TELA.

Die had woensdag al 838 verzoeken ontvangen om de Bijbel uit de vrije verkoop te halen. De klachten volgen op een actie van studenten die er verbolgen over zijn dat een column in een studentenblad het officiële label obsceen had gekregen. Volgens hen is de Bijbel veel obscener.

Als TELA het verzoek inwilligt, mag de Bijbel alleen nog maar aan volwassenen worden verkocht in verzegelde verpakking met een wettelijke voorgeschreven waarschuwing.