GUATEMALA-STAD - De immigratie- en naturalisatiedienst in Guatemala heeft geweigerd een visum te verlenen aan de 'Antichrist'. Dit is volgens een van zijn volgelingen volstrekt in strijd met de wetgeving van het rooms-katholieke Centraal-Amerikaanse land waar vrijheid van godsdienst en meningsuiting in de grondwet verankerd zijn.

De zelfbenoemde Antichrist, bij de burgelijke stand in Puerto Rico en in Florida beter bekend als de sekteleider José Luis de Jesús Miranda, wordt een visum geweigerd ondanks het feit dat hij aan alle voorwaarden voor de verwerving van het inreisdocument heeft voldaan.

Dit heeft de Bischop der Bischoppen, een lokale medewerker van de Puertoricaanse Antichrist in Guatemala, Carlos Cestero, vrijdag in Guatemala onder protest uiteengezet.

De Antichrist wilde 20 april een driedaags bezoek beginnen aan Guatemala waar alle bischoppen uit de regio van deze rabiaat anti-roomskatholieke sekte in conclaaf moeten gaan.