Na de vakantie weer met buikpijn naar het werk gegaan? Waarom zorgen werkgevers er niet voor dat medewerkers zich goed voelen?

Door Ben Kuiken 

De vakantie is weer voorbij, we mogen weer aan de slag. Maar voor veel mensen is dat nauwelijks een feest. Zeker na de vakantie neemt de ontevredenheid over het werk en de werkomgeving dramatische vormen aan, zo blijkt onder meer uit een onderzoek van Arbounie.

Meer dan de helft van de Nederlanders (52 procent) heeft toch al last van de sunday night blues: ze zien er tegenop om op maandag weer aan het werk te gaan, ze hebben zorgen of stress van het werk en slapen daardoor slecht of helemaal niet. Moet je nagaan hoe dat op de maandag na de vakantie is.

Hoe kan dat? Waarom lukt het ons maar niet om een werkomgeving te creëren waarin mensen zich prettig voelen? We weten al zo veel over de mens en zijn behoeftes, waarom passen we die kennis niet of nauwelijks toe op de werkvloer?

Lopende band

Autonomie en het gevoel van zelfbeschikking is bijvoorbeeld zo’n belangrijke menselijke behoefte. Het is niet per se vervelend om aan een lopende band te moeten werken of procedure te moeten volgen, als er maar een knop is om die band stil te zetten of de mogelijkheid om af te wijken van die procedure.

Voor een sociaal dier als de mens is ook de groep erg belangrijk: niets zo erg als uit de groep gegooid te worden of er niet bij te horen. We dragen graag bij aan iets dat groter is dan wij zelf: een betere wereld, goed onderwijs of goede zorg. En tenslotte worden we graag positief benaderd: een complimentje op zijn tijd doet wonderen.

Menselijke behoeftes als autonomie en behoren tot een groep zouden voor ondernemers, managers en organisatieadviseurs gesneden koek moeten zijn. Iedereen die zich bezighoudt met het leiden en coachen van mensen zou ze in zijn binnenzak moeten hebben als leidende principes op basis waarvan zij de omstandigheden kunnen creëren waarin mensen goed in hun vel zitten. Zodat medewerkers optimaal kunnen functioneren; dat wil zeggen productief zijn, creatief en prettig om mee samen te werken.

Feedback

Helaas is dat dus voor het merendeel van de werknemers niet het geval. Ze hebben stress, voelen zich niet op hun gemak op het werk en functioneren daardoor verre van optimaal. Dat komt onder meer door de politieke machtsspelletjes die in veel organisaties worden uitgevochten (wie is de baas?).

Dat komt door managers en zelfbenoemde leiders die menen te moeten bepalen hoe anderen hun werk moeten doen. Dat komt door managers en afdelingshoofden die eerder hun eigenbelang voorop stellen dan het algemeen belang. Dat komt omdat wij menen elkaar de maat te moeten nemen (mag ik je wat feedback geven?) en vooral kijken naar wat er niet goed gaat.

Het wordt tijd om het eens helemaal anders te gaan doen. Om voortaan uit te gaan van het Positieve, met Respect voor het individu en met Enthousiasme voor de bedoeling. En om dit ook echt samen te doen, als Team, en niet voor ‘hem z’n’ carrière of de belangen van een paar aandeelhouders. Mogelijk ontstaan er met PRET werkplekken waar het PRETtig werken is, en wordt werk (bijna) net zo leuk als vakantie.

Benieuwd of jouw organisatie de PRET-factor heeft? Doe de PRET-test op depretfactor.nl.

Ben Kuiken is filosoof, journalist en schrijver van diverse managementboeken,, waaronder De laatste manager. Op 7 oktober verschijnt zijn nieuwe boek De PRET-factor. Ga voor meer informatie naar benkuiken.nl!

Geen zin vandaag? Niet tevreden over je omzet? Laat je oppeppen door de auteurs van Uitgeverij Haystack in hun wekelijkse column #goedbezig!