In Nederland ontstaan jaarlijks tienduizenden financiële geschillen. Welke mogelijkheden heb je als je er onderling niet uitkomt? 

Door Rob de Haan

Hoe kun je een lastige vordering toch innen en welke kosten zijn ermee gemoeid? Hieronder vind je vijf mogelijkheden op een rij.

1. Beslaglegging

Met een beslag voorkom je dat een schuldenaar er met spullen vandoor gaat. Het is geen doel, maar een middel om betaald te krijgen. In tegenstelling tot wat veel mensen denken, kun je als natuurlijk persoon of rechtspersoon niet zomaar een deurwaarder inschakelen. De procedure is als volgt:

- je vraagt een advocaat een verlofschrift te schrijven;
- de rechter doet hier een uitspraak over;
- als de rechter het beslag toekent, geeft jouw advocaat een deurwaarder de opdracht het beslag te leggen;
- binnen een termijn van acht dagen na het beslag dien je een juridische procedure op te starten.

Dat betekent ook dat er kosten mee gemoeid zijn, want de advocaat, rechter en deurwaarder werken niet voor niets. Voor het verlofschrift van de advocaat moet je op één à twee uur arbeid rekenen vermenigvuldigd met het uurtarief van je advocaat. De griffiekosten zijn voor een privépersoon 282 euro en voor een bv 608 euro.

Reken bij de deurwaarder (afhankelijk van waar je beslag op legt) op enkele honderden euro's. Het voordeel is dat je de kosten grotendeels op de debiteur kunt verhalen.

2. Faillissementsaanvraag

Voor een faillissementsvraag heb je een harde, niet-betwiste vordering nodig. De debiteur moet dus bijvoorbeeld toegeven een bedrag verschuldigd te zijn dat hij niet heeft.

De volgende stap is het vinden van een tweede crediteur (steunvordering), want voor een faillissementsaanvraag zijn altijd twee schuldeisers nodig. De hoogte van de steunvordering is niet wettelijk vastgelegd, maar met een steunvordering van enkele tientjes of een paar honderd euro red je het meestal niet.

Ook deze aanvraag is eigenlijk een pressiemiddel om betaald te krijgen. Als de debiteur echt failliet gaat, dan moet je de vordering bij de curator indienen.

De kosten bestaan onder meer uit het eerder genoemde griffierecht. Voor het opstellen van een gemiddeld faillissementsrekest heeft een advocaat één à twee uur nodig. En van de deurwaarder ontvang je een rekening van 77,52 euro.

3. Vordering cederen

Vorderingen kunnen, net als goederen en diensten, verkocht worden. Dit gebeurt via een akte van cessie. Hierin wordt geregeld dat de ene partij (verkoper van de vordering) de vorderingsrechten overdraagt aan de andere (kopende) partij.

De verkopende partij ontvangt een percentage van de hoofdsom. Dat is afhankelijk van onder meer de juridische hardheid en verhaalsmogelijkheden. Na de overdracht is de verkoper van de vordering geen partij meer in het geschil.

4. Procedure bij de rechtbank (kanton of civiel)

Voor geschillen over een bedrag tot maximaal 25.000 euro, ga je naar het kantongerecht. Dat kan zonder advocaat. Je betaalt dus alleen de griffierechten, volgens deze staffel (http://www.rechtspraak.nl/Naar-de-rechter/Kantonrechter/Kosten/Pages/Griffierechten.aspx
). Als het juridisch gezien een complexe zaak is, dan is het beter om wel een advocaat in de arm te nemen.

Zitten er echter geen haken en ogen aan, dan kan het in je voordeel werken om als ondernemer het verhaal de eigen beleving te doen.

Voor procedures over een bedrag vanaf 25.000 euro ga je naar de civiele rechtbank. Dan móét er een advocaat mee. Ook hiervoor hanteert de rechtbank een staffel. http://www.rechtspraak.nl/procedures/tarieven-griffierecht/pages/griffierecht-bij-de-rechtbank.aspx

5. Kort geding

Bij een kort geding is er altijd sprake van een spoedeisend belang. Denk aan een geschil in de werksfeer, waarbij het risico bestaat dat de schuldeiser zijn vaste lasten niet meer kan betalen.

Deze zaken dienen altijd op korte termijn. De rechtbank toetst vooraf of er een spoedeisend belang is. Bij een kort geding moet je altijd een advocaat hebben om je te vertegenwoordigen. Ook hij toetst of het spoedeisend belang van toepassing is.

Voor een kort geding moeten het griffierecht en de advocaat- en deurwaarderskosten betaald worden.

Rob de Haan is medeoprichter van Verkoopjevordering.nl. In zijn column beschrijft hij persoonlijke verhalen uit ons land tijdens de crisis. Waargebeurde ondernemersverhalen, waarin mensen en locaties onherkenbaar zijn gemaakt.