De afzet van brandstof in Nederland daalt. Komt het door de lagere prijzen in het buitenland? Of, is er sprake van een trendbreuk?

Door Walther Ploos van Amstel

Wij kopen minder brandstof in Nederland. Zo werd in de afgelopen vakantiemaand mei 8 procent minder diesel verkocht dan in mei 2013. Ook werd 6 procent minder benzine getankt en daalde de afzet van LPG met maar liefst 22 procent. In Nederland is tussen de eerste vijf maanden 277 miljoen liter brandstof minder getankt dan in 2013.

BOVAG

BOVAG is boos op staatssecretaris Wiebes. We zouden massaal over de grens tanken vanwege de lagere prijzen in België en Duitsland. Dat kan ik me prima voorstellen als je in de grensstreek werkt of woont. Het prijsverschil is groot. 

Nederlandse tankstations langs de grens verkochten in april 40 procent minder diesel dan in 2013. Bij benzine was de daling 13 procent, volgens de BOVAG. Dat zijn alarmerende berichten als je ondernemer bent in die sector.

De cijfers van BOVAG roepen vragen op. Het prijsverschil verklaart niet volledig de grote daling in het aantal liters het afgelopen halfjaar. In België en Duitsland is de afzet van brandstoffen namelijk ook afgenomen en is de verwachting dat die verder afneemt in de komende jaren. Dat is vreemd, toch? Als we massaal daar tanken, dan had de afzet daar toch moeten stijgen? Er moet dus meer aan de hand zijn.

Schoon en zuinig

Misschien gebruiken we wel gewoon minder brandstof door elektrisch te rijden, meer kilometers te maken in hybride voertuigen en gewoon zuiniger te rijden. Juist de veelrijders, vooral met die schonere lease-bakken, gebruiken veel minder brandstof. Zelf sta ik nog maar een keer per maand aan de pomp met mijn hybride Lexus.

De wegtransportsector heeft volop ingezet op zuiniger rijden met fuel management programma’s. Zij sparen 4 tot 6 procent brandstof.

Minder

Vorige week wierp het dagblad Trouw de vraag op of de verbouwing van de A9 nog wel nodig is. De prognoses voor het verkeer zijn nu naar beneden bijgesteld, omdat de werkelijke verkeersdrukte steeds achter blijft bij de verwachte verkeersdrukte.

Een nieuwe Engelse studie laat zien dat mensen minder mobiel worden. De Engelsen reizen minder en over kortere afstanden. In Nederland is het aandeel thuis- of telewerkers tussen 2008 en 2012 langzaam toegenomen van 27 tot 32 procent.

Als we inderdaad minder, zuiniger en schoner gaan rijden dan heeft dat grote gevolgen voor iedereen die nu nog zijn boterham verdient met automobiliteit. De pomphouders, garagebedrijven, leasemaatschappijen, projectontwikkelaars en wegenbouwers moeten na gaan denken over hun toekomst.